Het grote plan, wat een totaal andere wending heeft gekregen.

Hierbij doe ik een verslag zo als ik denk dat het zich heeft afgespeeld op basis van feiten.
De Elite had een plan dat totaal anders is uitgepakt als waar zij zich voor hebben ingezet.

Door interventie van de Alliantie (positief ingestelde krachten tegen de Cabal) is hun snode plan 100% omgekeerd ten behoeven van het beëindigen van de Cabal en hun schuldenslaven systeem.

De stille coup die in 1913 op 23 December door privé bankiers was gepleegd door het oprichten van de FED (Federal Reserve Agency) was een contract van 99 Jaar.

Voor 1913 is bij mijn weten geen verhandelen van geboorte acte geweest zoals we ze nu kennen.

Het contract van de FED liep dus in 2012 op af, waardoor ze niet meer in staat waren om geld uit het niets te printen.

Diverse Juristen hebben met de OPPT verklaring alle rechten en rijkdom door bedrog verkregen opgeëist, door een verklaring uit te laten gaan, die bindend wat als men niet binnen een bepaald termijn zou reageren.

Zonder dat de wereldbevolking dit wist had men de mens als een commercieel product voor de machthebbers zijn status als mens ontnomen, en in een bedrijf de TRUST ondergebracht.

Dat is de rede waarom we van mens naar een persoon gedegradeerd zijn, binnen hun commercieel bedrijven structuur kan een mens niet bestaan als een levend wezen.

Op een slinkse wijze heeft men daar een werkslaven systeem van gemaakt, waardoor handel met geboorte akten mogelijk werd.

Het systeem is zo ontworpen dat we als rechtspersoon alles moeten registreren, wat niets anders is als afstand doen van onze rechten en mogelijk bezit, en arbeidsinspanningen, ten gunsten van de Cabal Elite, het Vaticaan, Spiritueel centrum, City of London Financieel centrum en Washington DC als militaire macht.


Deze hele machtsstructuur wordt door het monopoly van geld creatie en handel in geboorte akten in leven gehouden, waarbij over de hele wereld alle regeringen en banken betrokken zijn bij deze zwendel.

President John F Kennedy heeft de geldcreatie weer onder eigen wetgeving willen invoeren en is daarvoor vermoord, door George Herbert Walker Bush, toenmalig hoofd van de CIA.

De CIA die voortkwam uit de vroegere OSS VS geheime dienst en de Duitse GESTAPO. De CIA en FBI zijn zo blijkt agentschappen van de Bankiers en Militair Industrieel Complex gebleken.

John F Kennedy en President van Indonesië Soekarno waren overeengekomen om het nieuwe geldsysteem weer onafhankelijk van de Rothschild en JP Morgan Bankiers te gaan introduceren, waarbij het geld met goud gedekte tegen waarde van hun gezamenlijke goudvoorraad zou invoeren.


Zo als we weten is het niet bij deze moord gebleven, maar heeft het de Kennedy family in generaties achtervolgd.

President Soekarno is op 2 Oktober 1965 door een staatsgreep door de CIA in opdracht van de FED eigenaren bankiers buitenspel gezet, en vervangen door Soeharto.

In het voorjaar van 1966 moest Soekarno de macht overdragen aan generaal Soeharto en in 1967 raakte hij ook formeel alle macht kwijt.

Daar Indonesië een voormalige kolonie van Nederland was zijn veel mensen van daar naar Nederland gekomen als ex Knil Militair: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Molukkers_in_Nederland

Het niet legale Koningshuis van Nederland is nou verbonden met de wereld Cabal, en heeft de mensen die toen voor hun gevochten hebben schandaleus behandeld als tweederangs mensen, die hun loyaliteit beloond zagen met verraad en verachting van de Nederlandse overheid en koningshuis.

Deze mensen echter zijn volledig in onze samenleving en harten geïntrigeerd, en hebben hun bestaansrecht in Nederland meer als verdient, ik ben van mening dat dit ook een keer vermeld mag worden.

Bij het terug trekken uit Indonesië door de Nederlandse troepen zijn meerdere oorlogsschepen van Nederland tot zinken gebracht, met een lading van gestolen GOUD.
Het is een vast patroon dat de Cabal eerst het GOUD veroverd als zijn de piraten van het land waarmee ze in oorlog zijn.

In 2015 bracht de Nederlandse Nep Koninklijke familie tijdens een rondreis door meerdere Aziatische landen een bezoek aan Indonesië, met de bedoeling om de gezonken Nederlandse schepen te laten bergen en de inhoud van GOUD op te eisen.

Helaas voor de Koninklijke Cabal leden, waren de schepen niet meer te vinden, dus reeds geborgen, en het GOUD terug naar de rechtmatige eigenaar.

Al het GOUD van de eilandgroepen van Indonesië zou als onderpand hebben moeten functioneren om het huidige geldsysteem weer een GOUD dekking te geven, naar dat het contract van de FED in 2012, op 22 December verlopen was.

De kleinzoon van Soekarno heeft dit GOUD in beheer gehad, tot het moment dat er een andere beheerder werd aangewezen, Neil Keenan een zakenman die door de Cabal bijna was vernietigd, maar nu de hoop op een eerlijk geldsysteem heeft versterkt, met mede het GOUD van Indonesië.

De Cabal Elite had samen met de comité  van 300 industriëlen het plan uitgewerkt om het huidige geldsysteem te vervangen door een GOUD gedekt systeem.

Daar echter de plannen van de Cabal zijn gekaapt door de Alliantie heeft de Cabal en de FED tijd gekregen om zelf orde op zaken te stellen, deze kans hebben ze verder willen grijpen om de NWO door te drukken.

In 2016 werd Donald J Trump President van de VS, nadat het leger voor de keuze stond of een coup te plegen of de onafhankelijke patriot Donald J Trump te vragen om mee te kandideren voor het presidentschap.

In de overgangsfase naar een nieuw geldsysteem heeft de FED een overbrugging garantie van het GOUD van Swissindo ontvangen om de overgang soepel te laten verlopen.

Uit onderstaande document kan men zien dat de Cabal leden deze overeenkomst hebben ondertekend.

Waarbij dit GOUD in een tegen waarde van Geld was geïndiceerd om te verdelen over 209 landen over de hele wereld.  
Op de volgende Link kan men zien welke landen en banken de rekeningen zijn voorbereid voor de vrijgaven van het fonds.

Voor Nederland is dit over 6 banken verdeeld een totaal bedrag van meer als 6 maal de staatsschuld van de VS.

Dit was het oorspronkelijk plan om de NWO van voldoende geld te voorzien, waarbij de bevolking verder als Slaaf gebruikt kon worden.

Via de ongekozen corrupte EU, probeert men als nog de NWO, met hun Klimaatfraude door te drukken.

Het is daarom logisch dat de Cabal totaal van zijn machtspositie verwijderd dient te worden om de RV en aankondiging van GESARA te kunnen starten.

Ik heb het nu enkel over het GOUD van Indonesië gehad, dit is slechts het kleinste fonds.

De Bodemschatten van Afrika zijn een veelvoud hiervan, dus nu zal ook duidelijk worden waarom de EU zich wil verbinden met Afrika, en er een massa import van Afrikanen geïmporteerd dient te worden volgens Cabal Frans Timmermans van de EU en Globalist Macron, Rutte en Merkel.

De Alliantie van VS, Rusland, Afrika, China en BRICS landen hebben daarom een nieuw financieel infrastructuur aangelegd met de AIIB de Aziatische Infrastructuur Investering Bank.

Waarbij alle waarde van de hele wereld in ondergebracht worden, van gestolen rijkdom van de wereldbevolking, en alle grondstoffen ter wereld in GOUD, diamanten Olie, ertsen en geboorte akten van de hele wereldbevolking.

Als de informatie correct is die ik heb gelezen zou dit een bedrag van 1 met 58 nullen vertegenwoordigen wat door het kwantum financieel systeem QFS beheerd zal worden in plaats van de FED bankiers.

De Arrestatie van meer als 70.887 Cabal leden is een voorwaarde om de transitie te kunnen doorvoeren.

Daarom zijn de militaire tribunalen die vanaf 2 Januari 2019 op Guantánamo (GITMO) in Cuba zijn gestart een van de voorwaarde waaraan voldaan moet worden.

Het zal duidelijk zijn dat bijna alle westerse regeringen zullen vallen door deze transitie.

Laat de tribunalen hun werk doen, en niet in verleiding komen op persoonlijke Wraak tegen deze mensonwaardige Cabal leden, om ons niet naar hun niveau te verlagen.

GESARA is het instrument om ons nieuw leven in te gaan richten, huidige illegale onderdrukkende regel wetgevingen gaan vervallen, waarbij er geen politiek kartel meer geduld zal worden.

De zeggenschap en macht komt terug naar de bevolking, het opzettelijk vergiftigen van Wereld bevolking zal stoppen, dus Chemtrails gaan spoedig tot het verleden behoren.

Onderdrukte uitvindingen gaan vrijgegeven worden om als mensheid te kunnen gedijen in geluk en vrede.

GMO voeding zal verboden worden, we gaan meer in harmonie met de natuur leven, lucht en water gaan weer schoon worden.

Het opzettelijk manipuleren van Weer en straalstroom door HAARP zal verdwijnen, zodat het waterhuishouden van de aarde zijn natuurlijk verloop weer gaan krijgen.

Woestijnen gaan Oase worden met een lekker klimaat om te leven, alle Migranten hebben hun eigen paradijs op aarde en kunnen terug naar eigen land om hun droom werkelijkheid te laten worden, met hulp van de hele wereld gemeenschap.

Dit alles met wederzijds respect voor elkaar, waardoor we gaan inzien dat religie tools waren om ons te verdelen en tegen elkaar op te zetten.

Iedere cultuur zal zijn eigen vorm van transitie doormaken, waarbij de vrede gewaarborgd zal worden, vroegere indoctrinatie zullen doorbroken worden met alle openbaringen die nog voor ons liggen.

We hebben allemaal geleden onder het oude systeem, het verlangen naar rust zal onze gids zijn naar de toekomst in vrede en geluk.

Het was me een eer om hier deel van te mogen uitmaken met mijn persoonlijke inzet en verlangen naar deze vrijheid, om onder de verstikkende onderdrukking uit te komen van de Cabal.

Denk dat het tijd wordt voor een feestje zo als Trump heeft aangekondigd dat er begin deze Januari maand 2019 veel mensen blij gaan worden.

De strijd is nog niet voorbij, maar wel ver in de goede richting geplaatst om de RV te kunnen starten en GESARA aan te kondigen.

Het is geheel mijn inzicht wat ik hier heb geschreven, waarbij ieder zijn eigen invulling van zijn beleving mag hebben, als ik er maar niet mee in discussie hoef te gaan, met mensen die een beperkte informatie bron hebben.

Waarbij ook ik het niet helemaal goed hoef te hebben in mijn verhaal, ik kan fouten maken, dat maakt dat ik kan leren van mijn fouten, en mens ben.


1/03/2019 06:47:00 AM  Secret News , Waarschuwingen  HET PHOENIX-MOMENT: een onontkoombaar wereldwijd evenement ligt voor de hand Geplaatst op 1 januari 2019 Als je dacht dat 2018 een wilde rit was, wacht dan tot 2019 op gang komt! Een moment van Phoenix kan op elk moment voorkomen *** De esoterische betekenis van de PHOENIX ***

"Ook bekend als de legendarische Firebird, de PHOENIX is een mythologische en metaforische voorbode voorspeld door veel van de oude beschavingen. 

Van oudsher heeft deze gevleugelde boodschapper laten zien wat alle culturen van de oudheid wisten van het cyclische einde van de tijdperken. Vooral aan het einde van de huidige Kali Yuga, vanwege de turbulente, tumultueuze en stormachtige overgang naar de Gouden Eeuw, is deze apocalyptische allegorie relevanter dan ooit. 

Want een Gouden Eeuw kan alleen voortkomen uit de as van het huidige tijdperk - de IJzertijd (ook bekend als de Kali Yuga) - net zoals de Phoenix is ​​herboren uit zijn eigen brandstapel na zelfverbranding aan het einde van zijn levenscyclus. " 
( Bron: 
The FINAL SHIFT Fast Approaches ) Cosmic Convergence Research Group


Wie in de mensenwereld zou het er niet mee eens zijn dat de dingen nu volledig onbeheerst zijn [schijnbaar] op planeet Aarde? Het lijkt alsof dit 3D-tijd-ruimte-continuüm op de fritz is gegaan, omdat zijn eigen "morfogenetische veld" is vervormd. Een van de belangrijkste adviseurs van de Cosmic Convergence Research Group beweert vurig dat we als een planetaire beschaving echt in totale chaos verkeren, niet de gebruikelijke gefabriceerde chaos van "Ordo ab chao" door de Illuminati. 

Als dat zo is, wat betekent dit dan voor de mensheid? Het Phoenix Moment Wat het echt betekent, is dat het huidige traktaat van de mensheid hals over kop naar het lang geprofeteerde Phoenix Moment racet. Dat bepalende moment is al heel lang voor duizenden voorspeld.

Er is voorspeld dat de mensheid een extreem tumultueuze periode zou betreden die eruit zou zien als de massa van de mensheid in een race naar de bodem. Dit gebeurt omdat er een kritieke massa jonge, niet-ontwikkelde zielen is die gemakkelijk kan worden gemanipuleerd door de Global Control Matrix. 

De Babyboomers zijn de laatste generatie die beschikt over het vereiste gezond verstand en het vermogen om te redeneren om te vermijden wat nu een onvermijdelijk Phoenix-moment is. De Boomers hebben ook een voldoende waardering voor de geschiedenis om het niet te herhalen.

Er zijn eigenlijk twee helften voor de demografie van de Baby Boom. De eerste helft werd geboren tussen 1946 en 1955. De tweede helft werd geboren van 1956 tot 1965. Degenen die werden geboren in de periode 1955-56 delen veel van beide helften. Deze buitengewone zielen zijn de maatschappelijke transformatoren en culturele katalysatoren, moderne profeten en nationale bliksemafleiders. KERN:

Generatie X, Y en Z samen met alle millennials zijn opgegroeid in een door internet gestuurde samenleving. Deze mensen zijn zo ondergedompeld in een zeer gemanipuleerde virtuele cyberomgeving, die hun bewustzijn zo verstard heeft dat ze nu niet in staat zijn om te doen wat goed is voor de spirituele evolutie van de mensheid. Eenvoudig gezegd missen de millennials de juiste dingen; vandaar dat het gaat om de ouder wordende babyboomers die door hun ouders begaafd waren om het Amerikaanse experiment te voltooien.

Degenen die in het vorige decennium waren geboren, vormden de hippie-generatie en waren de bloemskinderen die de grootste generatiekloof ervoeren die ooit was. Door nauw samen te werken met hun oudere Beatnik-broers en -zussen waren deze Boomers direct verantwoordelijk voor het afsluiten van de oorlog in Vietnam. Dit was nog nooit eerder gebeurd.

"... de Beatniks waren intens introspectief, diep bewust van zichzelf en hun plaats in de wereld, evenals van natuurlijke leraren en mentoren. Als de babyboomers op het toneel verschijnen, kan er geen betere relatie zijn dan die gesmeed door de filosoof Beatniks en hun wonderbaarlijk bereidde protégé-leerlingen van Baby Boomer. 

Het grootste voorbeeld van de vrucht van dit 'huwelijk in de hemel' was de snelheid en wreedheid waarmee beide demografieën samenwerken om de oorlog in Vietnam te stoppen. Nooit in de geschiedenis was een populaire beweging direct verantwoordelijk voor het dichtslaan van de remmen van een oorlog ... ALLE oorlog, OOIT! "
(Bron: 
De Feud die het lot van de wereld dicteerde ) Wat is het punt?

Terwijl het eerste segment van de Baby Boom de eerste populaire vredesbeweging was om ooit een oorlog te beëindigen, vooral een bedrijfsoorlog, wordt nu het tweede segment opgeroepen om alle oorlog te stoppen, in het bijzonder de wereldwijde eeuwigdurende oorlogseconomie.

De versnellende neerwaartse spiraal die de hele planetaire beschaving ervaart, is met name te danken aan deze altijd aanwezige realiteit - de eeuwigdurende oorlogseconomie. Bijgevolg heeft het wereldwijd de huidige zeer precaire toestand veroorzaakt. Want het is de eeuwige oorlogseconomie die de ware oorzaak is van zoveel ellende aan de mensheid.

De ongebreidelde maatschappelijke waanzin die wordt waargenomen in grote en kleine landen is een functie van de wereldwijde eeuwigdurende oorlogseconomie die wordt gesteriliseerd door het internationale bankkartel. Mensen kunnen eenvoudigweg niet de constante oorlogszucht en alle verwoestingen die zich in het kielzog voordoen, nemen. 

Zolang de banksters deze mate van invloed uitoefenen op de gemeenschap van naties, kan er nooit vrede in de wereld zijn. In feite heeft de geschiedenis ons laten zien dat alleen de dood en vernietiging op elke hoek van de wereld wachten wanneer bankcrisissyndicaten de bestemming van landen bepalen. Dus, tenzij een kritische massa van verlichte zielen het momentum omkeert, is de wereld gegarandeerd een Phoenix Moment ... ... van echt epische proporties. Hoe ziet een Phoenix Moment eruit?


Een Phoenix Moment kan vele verschillende vormen aannemen en komt uit elke richting en kan op elk moment gebeuren. Het bepalende kenmerk is dat het een apocalyptische "crash en verbranding" in een zodanige mate teweegbrengt dat een nieuwe beschaving uit de as zal worden geboren. Dit is de ware betekenis achter het 'Phoenix-verhaal' van vroeger. De Ouden in elke cultuur en beschaving hebben het verhaal opnieuw verteld omdat het van belang is voor iedereen van oudsher. 

Telkens wanneer een bepaalde maatschappij haar nut beleeft, ervaart het een slow-motion downfall gevolgd door een spontane ineenstorting. Vooral wanneer de kinderen niet in de gelegenheid worden gesteld om te groeien en bloeien op een rechtvaardige manier is het einde niet erg ver. Welkom in 2019 en daarna

Dit is precies waar het huidige traktaat van de mensheid zich bevindt. De kinderen worden tot op zekere hoogte nog steeds schandalig bekeken. Ze hebben echt geen enkele kans in deze wereld en het wordt alleen maar erger met de dag. 

Met dit cruciale begrip is het gemakkelijk om te zien hoe een Phoenix Moment zal dienen als een noodzakelijke transformatieve gebeurtenis op een wereldwijde schaal. De hele planeet is verbonden met internet en heeft dringend behoefte aan een reboot, om zo te zeggen. 

De huidige neerwaartse trajecten - over alle gebieden van het leven - zijn zodanig dat ze in de niet al te verre toekomst op de bodem zullen raken.
Het is duidelijk dat samenlevingen overal op het punt staan ​​om de spreekwoordelijke muur te raken - HARD! En het schrijven is al heel lang aan de wand en er zijn er maar heel weinig die ooit opletten.

Wat betreft de vorm die zo'n "crash en burn" zal aannemen, is het onmogelijk om te zeggen. Er bestaat echter geen twijfel over dat we snel het moment van de waarheid naderen, wat het definitieve einde van de internationale orde zal dicteren. 

Hier is hoe de voor de hand liggende set-up voor het aanstaande Phoenix Moment contexualiseerde in een vorig essay. REUSACHTIGE veranderingen komen naar de planeet aarde Wat betreft de feitelijke gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die het komende Phoenix Moment zal bepalen, zijn er veel en diverse mogelijkheden. 


Er zijn ook verschillende combinaties van verschillende mogelijkheden die over een korte of lange periode kunnen plaatsvinden. Niet alleen zijn er verschillende kosmische gebeurtenissen die op elk moment kunnen plaatsvinden, er zijn GROTE aardbewegingen die zonder een moment van kennisgeving kunnen plaatsvinden. (Zie de vorige link)
De meest voor de hand liggende hiervan is een "zonneflits". Een massale coronale massa-ejectie, wanneer deze direct op de aarde wordt gericht, kan effecten produceren die variëren van zeer ernstig tot buitengewoon catastrofaal.

De werkelijke uitkomsten zouden een functie zijn van verschillende belangrijke metrieken betreffende een dergelijke coronale massa-ejectie en hoeveel van een directe hit het was. Een krachtige zonneflits kan bijvoorbeeld grote ravage aanrichten met de talloze satellieten die nu in de ruimte zijn, evenals met zoveel vormen van vitale communicatiesystemen op aarde.

Het is eerder gebeurd en het zal opnieuw gebeuren; het is gewoon een kwestie van tijd. Er is misschien geen snellere manier om een ​​moersleutel in de werken te gooien dan dit type Sun-burst. De hele technosfeer kan in een oogwenk worden neergehaald. Hoe triggert de ZON veel aardeveranderingen, met name de wereldwijde klimaatverandering?

Net als Atlantis zou een asteroïde een landmassa of een oceaan kunnen treffen die enorme vloedgolven wereldwijd veroorzaakt. Een dergelijke apocalyptische gebeurtenis zou de biosfeer in grote gevaar brengen. Het aantal en het assortiment van verwoestende nawerkingen zijn even talrijk als diepgaand metamorfisch voor de hele planeet.

Wat betreft bewegingen van de aarde hebben velen alles voorspeld, van ongeëvenaarde aardbevingszwermen tot vulkaanzwermen tot de seriële uitbarsting van super-vulkanen. De locatie van een dergelijke calamiteit zou uiteraard de impact op elk continent bepalen. 

Een kettingreactie van methaangasexplosies, zowel op het land als onder de zeebodem, kan ook over de planeet rimpelen, veroorzaakt door een aantal gebeurtenissen, waaronder een massale meteooraanval op een kwetsbare plek of een asteroïdehit in Siberië. In elk geval kunnen dit soort terrestrische convulsies niet worden onderschat, aangezien het archeologische record heeft aangetoond dat ze eerder zijn opgetreden.

Dan is er het vooruitzicht van een definitieve ineenstorting van het wereldwijde economische en financiële systeem. Deze bijzondere catastrofe zou het effect hebben van het verlammen van de hele wereld in een dag en een nacht. 

Alle sleutelindicatoren wijzen op de onmiskenbare waarschijnlijkheid van een totale uitsplitsing van een systeem dat al volledig is gebroken maar kunstmatig is ondersteund door strategisch geplaatste AI-hersenen. 

Dit rampzalige scenario zou snel de almachtige dollar en de landen die erop vertrouwen leeg laten lopen. Uiteindelijk zou de hele plaats metaforisch "tot stilstand komen" wat betreft handel en commercie. Wanneer de handel wereldwijd stopt, vertraagt ​​het bedrijf lokaal, net als al het andere. Zie: Federal Reserve Bank Colludes met Deep State to Crash Stock Market

Ten slotte is er altijd het spook van de Wereldoorlog opdoemen in de toekomst. Overheden over de hele wereld zijn gegijzeld door oorlogsfeesten. De meest oorlogszuchtige landen worden geleid door crimineel gestoorde psychopaten die hun eeuwige oorlogseconomieën nooit zullen opgeven. 

Het echte probleem is echter de toenemende kans op een nucleair conflict. De Westerse machten zijn steeds agressiever en roekelozer geworden met hun oorlogsretoriek. 

De NAVO heeft haar spieren tegen Rusland op een manier die behoorlijk provocerend is, gebogen. De internationale orde is niet meer brandbaar sinds de Tweede Wereldoorlog. De realiteit is dat er geen winnaars zouden zijn na een Wereldoorlog III; elk land zou een verliezer zijn temidden van een nucleaire winter. HUN DEFINITIEVE OPLOSSING: Market Crash, Dollar Collapse & World War 3 "

REUSACHTIGE veranderingen komen naar de aarde ongeacht wat de toekomst in petto heeft, een ding is zeker: er zijn " 
ENORME veranderingen komen naar de aarde ". 

De belangrijkste drijfveer van deze onvermijdelijke transformatie is dat de almachtige en tirannieke technocratie zo'n niveau van wetenschappelijke kennis en technologische vooruitgang heeft bereikt dat het nu een ernstig gevaar vormt voor de mensheid, alsook voor andere werelden en bestaansgebieden.

Het wetenschappelijk establishment en de beheerders van geavanceerde technologie zijn in het huwelijk getreden en hebben een klasse van technocraten opgericht die geen wetten gehoorzamen en geen regels van welke aard dan ook volgen. 

Ze spotten met universele wetten, natuurlijke wetten, goddelijke wetten, schriftuurlijke wetten en essentiële, aloude beginselen en voorschriften. Zien

Technologische singulariteit: de mensheid staat aan de rand van de AI-afgrond Deze onverklaarbare wetenschappers en roekeloze innovators beschouwen elke technologische innovatie of experiment als waardevol om te achtervolgen, ongeacht de mogelijke gevolgen voor mens of planeet. 


Als gevolg van deze steeds slechter wordende situatie kan het volgende met absoluut vertrouwen worden gesteld. "Wanneer wetenschappelijke kennis en toegepaste technologie een kritisch niveau van vooruitgang bereiken, zonder te worden geïnformeerd door spirituele waarheden en geleid door moreel gezag, zal de planetaire beschaving afstand doen van haar bestemming om door te gaan zoals het is." ~ Cosmic Convergence Research Group (Bron: Cosmic Convergence) Versnelt Epochale Planetaire Transformatie )
Terraforming Er is misschien geen grotere bedreiging voor de biosfeer dan de omgekeerde terraforming-technieken die nu wereldwijd worden gebruikt 24/7. 

Soms aangeduid als geo-engineering, heeft de machtselite de rand van de envelop verlegd door de troposfeer (en het oppervlak van de aarde) methodisch te veranderen op manieren die behoorlijk gevaarlijk zijn. 

Het echte probleem met de weermodificatieprogramma's is dat de geoengineers niet weten wat ze doen. Ze spelen met krachtige krachten van het universum op een manier die de hele wereld in gevaar brengt. Als volgt: geo-engineering is de primaire oorzaak van wereldwijde klimaatverandering, geen CO2

Waar dit zeer gevaarlijke knutselen zal leiden is niemand anders dan maar één ding is zeker: dingen zullen veel erger worden voordat ze beter worden tenzij We the People de technocratie afsluiten, voor eens en voor altijd. Hoe dat eruit ziet, is de gissing van iemand, maar wat er eerder moet gebeuren dan later is dat onverantwoord wetenschappelijk onderzoek en gevaarlijke technologische innovatie onder controle moeten worden gehouden. 

De huidige toestand van planeet Aarde staat als een bewijs van de ontzagwekkende hoeveelheid onnodige dood en vernietiging omdat wetenschappers en technocraten op een buitengewoon onverantwoordelijke en onzekere manier met de krachten van de schepping willen spelen. 

De niet-aflatende chemische geo-engineering en het gevaarlijke gebruik van gestuurde energiewapens in heel Amerika zijn slechts twee in het oog springende voorbeelden van dit buitengewoon gevaarlijke gedrag.

Amerikaanse mensen die nu constant worden aangevallen De Verenigde Staten van Amerika zijn de ground zero geworden voor de krachten van de duisternis. Nergens anders op aarde zijn er zoveel agenten van anarchie en chaos die overuren maken om zaden van chaos en ontevredenheid te zaaien. 

De demonische entiteiten zijn nu zo onbeheerst dat bijna iedereen vatbaar is voor hun zeer destructieve en vaak dodelijke onheil.

Geen ander land is het doelwit geweest van zoveel valse vlagoperaties als de VS. Valse schietpartijen met valse vlag zijn nu een wekelijks evenement. Gladio-stijl bombardementen worden ook gebruikt van tijd tot tijd, maar worden meestal gezien in Europa en andere onstabiele regio's van de wereld. 

Het Amerikaanse leger, dat nauw samenwerkt met de NAVO (North Atlantic Terrorist Organization), is verantwoordelijk voor vrijwel al deze aanvallen op onschuldige burgers. Omdat de burgerij zo gehersenspoeld wordt door de reguliere media, falen ze om het officiële verhaal rond deze door de CIA gecoördineerde zwarte operaties in twijfel te trekken.

Dan zijn er de door de staat gesponsorde daden van milieuramp. Deze afleveringen van weer oorlogsvoering zijn buitengewoon verwoestend en genocidaal. 

De meest recente geo-engineered superstorm - Hurricane Michael - is slechts een voorbeeld van bewapend weer dat wordt gebruikt om een ​​groot deel van de Florida Panhandle weg te vagen vlak voor de tussentijdse verkiezingen van 2018. Doen door de globalisten gedwongen de 3 grote verkiezingen in hertellingen. Zie: HURRICANE MICHAEL: een Geoengineered Superstorm Targeting Tallahassee en Florida Panhandle-Why!

Wie heeft niet gezien of gehoord wat er net afgelopen november in Californië plaatsvond ?! Wederom is wapenachtig weer jarenlang gebruikt om droogteomstandigheden te creëren die vervolgens worden gebruikt om enorme en woedende bosbranden teweeg te brengen.

Deze angstaanjagende vuurgevechten zijn alleen maar feller en dodelijker geworden met elk volgend jaar; 2018 en 2017 zijn de slechtste [VERFAFBARE] winterbrandseizoenen ooit. Veel mensen werden letterlijk verbrand tot een scherpe plek waar ze zaten of reden. Ze wisten niet van de lopende operatie Torch CALIFORNIA . 

Noch waren ze zich ervan bewust dat ze op elk moment een slachtoffer van genocide konden zijn. Zie: WERKING TOORTS CALIFORNIË: Het is GENOCIDE!

Daarom is het, het beste om waakzaam te blijven tijdens deze snel evoluerende en buitengewoon onvoorspelbare tijden. Dingen springen meer dan ooit uit en zonder de minste waarschuwing. 

Daarom raadt de CCRG iedereen die dit statusrapport leest aan als nooit tevoren. Al deze aanvallen zijn bedoeld om het Amerikaanse volk op scherp te zetten volgens een goed geplande "strategie van spanning" bedacht door Operatie Gladio . 


De komeetplaneet Er is ook de mogelijkheid om een ​​bezoek te ontvangen van een planetaire indringer die in de buurt van ons zonnestelsel draait. De archeologische gegevens staan ​​vol met voorbeelden van catastrofale aard van de aarde. Satellietbeelden van de aardkorst geven aan dat er veel gebeurtenissen zijn geweest die van bovenaf enorme gevolgen hebben veroorzaakt.
Echter, de echte 800-pond gorilla in deze nek van het bos is een periodiek fenomeen bekend als Hercolubus. Dit is het type gebeurtenis dat daadwerkelijk een axiale poolverschuiving kan activeren, niet alleen een magnetische poolverschuiving. 
HERCOLUBUS: Het grootste mysterie van het moderne tijdperk 

Er hoeft niet veel te worden gezegd als het moment van Phoenix de vorm aanneemt van een gigantische kometenplaneet die binnendringt in het zonnestelsel. Als zo'n hemels lichaam een ​​onaangekondigd bezoek zou brengen, zou de heersende orde ongetwijfeld abrupt en behoorlijk dramatisch worden geschud. Conclusie Het is nu duidelijk dat we op de vooravond staan ​​van een ongeëvenaarde planetaire gebeurtenis van werkelijk immense proporties.

Wanneer zal het gebeuren? Waar zal het plaatsvinden? Hoe het zal gebeuren? En wat er in de nasleep zal gebeuren, valt nog te bezien. Echt, er is iets heel GROOTs in het verschiet zoals velen beginnen te vermoeden. Niet alleen zal een moment van de Phoenix zich snel ontvouwen, het zal dienen als een broodnodige catharsis in elke sfeer van het leven. 

Vanuit het hoogste perspectief is deze lang geprofeteerde eventualiteit echt wat de mensheid op dit cruciale punt van fysieke evolutie en spirituele ontwikkeling nodig heeft. 
Een dergelijke planetaire reiniging komt periodiek door de eeuwen heen als een middel om de biosfeer te verjongen voor elk opeenvolgend ras van de mensheid dat zijn intrek neemt hier. Het goede nieuws is dat de staat van het collectieve bewustzijn in hoge mate de uitkomsten dicteert die zich weldra zullen manifesteren.

Voor een beter begrip van waar we werkelijk zijn in dit zich snel ontvouwende goddelijke plan, wordt het volgende uitgebreide essay gepresenteerd: 
DE NIEUWE ATLANTIS: Masterplan der eeuwen  Het TRUMP-effect 

Er is een wildcard in dit eindtijdscenario dat de naam draagt van president Donald Trump. Zijn acties en woorden hebben de pot geroerd als geen andere wereldleider in de moderne geschiedenis. 

Slechts een enkele gebeurtenis die bekend staat als de 'Envelope Affair', die onlangs plaatsvond op de begrafenis van Poppy Bush, heeft het potentieel om het hele monopolyspelbord te verslaan. Dat is het spelbord dat de banksters natuurlijk in bezit hebben van sluis, voorraad en vat. Iets vrij GROOT staat op het punt om te verslaan: krijgswet, militaire tribunalen of beide?


Alleen al het feit dat Trump de Amerikaanse regering heeft gesloten, voorspelt eigenlijk heel goed voor zowel de natie als voor de wereld in het algemeen. Deze sluiting geeft het Amerikaanse volk een perfecte gelegenheid om te zien hoe weinig de overheid echt doet. 

Het zal ook de diepgaande en doordringende schade onthullen die door de diepe door de staat gerunde Amerikaanse federale regering zowel in eigen land als internationaal is aangericht. 


Waar het hier om gaat is dat alleen wanneer de VS het oorlogsgedrag fundamenteel verandert, er een kans is op een blijvende wereldvrede ... ... waardoor een volledig Phoenix Moment absoluut onnodig is. Cosmic Convergence Research Group 1 januari 2019___
Reacties

 1. Wauw man jij heb je huis werk wel ff goed gedaan man. Echt WAUW kerel niet normaal fantastisch vriend. Groeten Jeffrey.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Leuk artikel. Hier worden wel erg leuke dingen verkondigd.
  Wereld BBP is maar € 76 biljoen / 7,6 miljard mensen is gemiddeld ca. € 10.000 per persoon. Totale voorraad gebouwen, infrastructuur, productie -en vervoermiddelen en reeds geproduceerde voorraden is ca. € 30.000 per persoon x 7,6 miljard mensen is ca. € 230 biljoen.
  Totale relevante geldhoeveelheid kan maar ca. € 230 biljoen zijn. Meer geld in omloop brengen heeft geen zin want er is niks om hiermee te kunnen kopen.
  Ook al zou er voor een bedrag met 58 nullen ergens toch nog aan goud verborgen zijn.
  De officiële goudvoorraad is nu 187.000 ton x € 1350 per 30 gram (ounce) is ca. € 8 biljoen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zeer nuchtere uitleg ,u staat met duidelijk met beide voeten aan de grond . De schrijver van dit artikel daar en tegen zweeft een beetje .Macht " de cabal " in dit geval zal zijn macht nooit afstaan .Het heeft namelijk de macht deze macht gemakkelijk te behouden. They are on top of it :)

   Verwijderen
 3. Dank je zeer hartelijk voor deze heldere uiteenzetting. 👍☺️

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Volgende keer zorg voor normaal Nederlands, want dit slaat nergens op.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dus.... nog ff en wij hebben het gehaald.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Delen Delen Delen aan iedereen die je kent

  BeantwoordenVerwijderen
 7. zeer interessant, ik hoop op een goede afloop dank zij Trump

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat zegt de gesara wet over adopteren van kinderen uit eigen land?

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten